Projekty Europejskie

MACTRONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Stworzenie długookresowej strategii biznesowej w obszarze działań międzynarodowych na 9 rynków europejskich dla przedsiębiorstwa MacTronic sp. z o.o. sp. k.”

 

Celem głównym projektu jest opracowanie długookresowej, kompleksowej strategii biznesowej w obszarze działań międzynarodowych, mającej na celu pełne wykorzystanie i maksymalizację aktywów przedsiębiorstwa MacTronic w celu zwiększenia rentowności i uzyskania długoterminowej przewagi konkurencyjnej, poprzez rozwój i zwiększenie udziału eksportu do krajów Unii Europejskiej: Niemiec, Wielkiej Brytanii, Czech, Hiszpanii, Portugalii i Włoszech oraz do krajów z poza Unii Europejskiej: Norwegii, Szwajcarii, Białorusi.

 

Wartość projektu: 47 970,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 33 150,00 zł

 

Serwis Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego: www.rpo.dolnyslask.pl