Zastrzeżenia prawne

Wszelkie prawa do całej zawartości graficznej, tekstowej i merytorycznej serwisu internetowego mactronic.pl są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów serwisu internetowego mactronic.pl pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do Mactronic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Żadna część serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody Działu Marketingu Mactronic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

Mactronic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. na bieżąco aktualizuje informacje zawarte w serwisie, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach serwisu. Jednocześnie Mactronic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi sam użytkownik. Mactronic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z serwisu mactronic.pl