ZAPYTANIE OFERTOWE - przygotowanie i wdrożenie CRM 09 Maj 2018

Mactronic Sp. z. o.o. Sp. k. z siedzibą: ul. Stargardzka 4, 54-516 Wrocław, zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i wdrożeniu systemu CRM do zarządzania relacjami z klientem i skutecznej obsługi sprzedażowej i marketingowej klienta.  Usługa ma zostać dostarczona w ramach projektu „Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych w Mactronic Sp. z. o .o. Sp. k. oraz zwiększenie ekspansji na rynki zewnętrzne”,  dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa: 1. Przedsiębiorstwa i innowacje; Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw; Poddziałanie 1.4.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – ZIT WrOF; Schemat 1.4. B ab Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne.

Szczegóły informację dostępne są poniżej:

1. Załącznik nr. 1

2. Załącznik nr. 2