Realizacja projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich 15 Kwiecień 2018

Mactronic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020  Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości  Poddziałanie 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF . Projekt realizowany przez Wrocławską Agencję Rozwoju Regionalnego SA we Wrocławiu

Przedmiot realizowanego projektu stanowi kompleksowa i profesjonalna usługa doradcza, której efektem będzie dostosowanie przedsiębiorstwa w zakresie ochrony danych osobowych do wymogów RODO.

Cel główny usługi to podniesienie poziomu konkurencyjności firmy Mactronic i zwiększenie liczby klientów na rynku polskim oraz na rynkach zagranicznych UE poprzez wdrożenie procedur bezpieczeństwa informacji i danych osobowych zgodnych z rozporządzeniem RODO.

Kwota wydatków całkowitych projektu 35.424,00 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych projektu 28.800,00 zł

Dofinansowanie 24.480,00 zł

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: http://www.warr.pl

 

Szczegóły w załączniku