Aktualności

 • Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

  10 Wrzesień 2018

  Mactronic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020  Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości  Poddziałanie 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF . Projekt realizowany prz...

  Czytaj więcej...
 • Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

  10 Wrzesień 2018

  Mactronic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020  Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości  Poddziałanie 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF . Projekt realizowany przez...

  Czytaj więcej...
 • Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

  10 Wrzesień 2018

  Mactronic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020  Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości  Poddziałanie 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF . Projekt realizowany przez...

  Czytaj więcej...
 • Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

  10 Wrzesień 2018

  Mactronic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020  Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości  Poddziałanie 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF . Projekt realizowany prz...

  Czytaj więcej...
 • Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

  10 Wrzesień 2018

  Mactronic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020  Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości  Poddziałanie 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF . Projekt realizowany prz...

  Czytaj więcej...
 • Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

  10 Wrzesień 2018

  Mactronic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020  Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości  Poddziałanie 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF . Projekt realizowany prz...

  Czytaj więcej...
 • Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

  10 Wrzesień 2018

  Mactronic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020  Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości  Poddziałanie 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF . Projekt realizowany prz...

  Czytaj więcej...
 • Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

  10 Wrzesień 2018

        Mactronic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020  Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości  Poddziałanie 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF . Projekt realiz...

  Czytaj więcej...
 • Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

  10 Wrzesień 2018

    Mactronic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020  Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości  Poddziałanie 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF . Projekt realizowany ...

  Czytaj więcej...
 • Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

  10 Wrzesień 2018

    Mactronic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020  Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości  Poddziałanie 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF . Projekt realizowany ...

  Czytaj więcej...